17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Да тогава спирам да пия щото в четвъртък съм на работа.

ек на урсулното да побърза със сертификатите за двоен, алуминиев шлем! нема време! .

Па я се чудим що таблото на форда мигъ кът на стар зил фаровете !!!

Как болдваш текста тук?

Копи-пейст на дума, която е в болд. Това променя формата на текста за цялото поле (това измиских). Може и без да иска да го е постигнал.