Уени от университета на Мериленд в Колидж парк установиха, че глобалното затопляне и увеличаването на концентрацията на въглероден газ в земната атмосфера ще доведат до значително намаляване на способността на горите да поглъщат азот, съобщи сайтът Физ.орг, цитиран от БТА.

Били изследвани събраните през периода 1980 - 2017 г. данни за химични съставки в листата на стотици видове растения. Оказало се, че за този период съдържанието на съединения на азота в тъканите на растения, които са израсли в дивата природа, е намаляло с 9 процента. Горската почва не се обогатява с количествата азот, които са характерни за земеделските земи. Затова в нея се наблюдава олиготрофикация - намаляване на хранителните вещества. Това намалява производството на биомаса.

Достъпът до азота е ограничен, тъй като растенията са принудени да поглъщат по-голямо количество въглероден диоксид, чието съдържание в атмосферата се увеличава. Това от своя страна увеличава потребността на растенията от азот, за да поддържат на оптимално равнище съотношението между въглерода и азота в клетките. В резултат има недостиг на минерали, които са нужни на разлагащите мъртвите растителни тъкани микроби.

По думите на учените, получените резултати показват, че трябва да се преразгледат моделите, според които ефектът от увеличаването на концентрациите въглероден диоксид в атмосферата ще се смекчава посредством поглъщането на парникови газове от горските екосистеми. Освен това ограниченият достъп до азота ще има негативно въздействие върху тревопасните животни, които ще страдат от недостиг на минерали.