Милиарди хора по света използват вода от планински сняг и ледници. Повишаването на температурата и политическата нестабилност обаче могат да доведат до бързо изчерпване на водните ресурси за уязвимите региони като високопланинската част на Азия.

Учените анализираха валежите, снежната покривка, ледниковото съхранение и повърхностните води, за да определят водните запаси на всяка планина.

Преценката включва необходимото количество вода за напояване, промишлени и битови цели. Получените оценки могат да се използват за планиране на бъдещи мерки при недостиг на вода.

В своята работа изследователите наричат ​​планините "световни водни кули". От всички региони басейнът на Инд, разположен между Индия и Пакистан, е определен като най-важната и най-уязвимата "водна кула".

Повече от 200 милиона души разчитат на водата, съхранявана на тези планински върхове и това число ще расте. Освен това учените прогнозират повишаване на температурата в района от 1,9 ° C до 2050 г. Две съседни ядрени сили с история на въоръжени сблъсъци помежду си ще трябва да намерят компромис в управлението на този воден ресурс, ако искат да го запазят.

Поради социално-икономическия натиск планинските райони на Южна Америка и Азия имат по-високо ниво на уязвимост, отколкото в Северна Америка. Не може обаче да се каже, че северноамериканските "водни кули" са изолирани от заплахи. Населението и растежът на температурата оказват все по-голям натиск върху водните ресурси, като басейните на реките Фрейзър и Колумбия в северозападната част на Тихия океан.

Тъй като населението по света продължава да расте, лидерите ще трябва да променят своите екологични стратегии, за да гарантират, че има достатъчно вода за всички.

Авторите на проучването отбелязват също, че водоснабдяването от планински води може да помогне за справяне с енергийната криза при прехода от изкопаеми горива към водноелектрическа енергия. Но за да се запазят, първо е необходимо да се намалят емисиите на парникови газове.

Проучването е публикувано в Nature и American Geophysical Union