Изменението на климата "може да унищожи части от Германия" | Времето.dir.bg