Производството на ориз и едрият рогат добитък са основните източници на антропогенен метан | Времето.dir.bg