Пакистан ще увеличи четирикратно делът на електроенергия от въглища ще се откаже от газа | Времето.dir.bg