Днес в света има 47 мегаполиса с население над 10 милиона души и броят им продължава да расте.

Повече от половината от населението на света живее в градове, чиято територия е само 3% от Земята и това не може да не засегне околната среда.

За подобряване на живота в градовете се предприемат различни мерки, например, дърветата са в основата на градската екосистема.

Те пречистват въздуха и водата, намаляват водните оттоци при порои, подобряват използването на сградната енергия и смекчават последствията от изменението на климата.

За всеки долар, похарчен за засаждане на дървета, инвестиционният доход е $ 2,25, твърдят учените.

Изследването е на екип, ръководен от Дейвид Новак от US Forest Service и Скот Мако от института Davy.

Един от проектите на групата учени е разработването на софтуер, наречен "Tree Tools".

 

Целта на този проект е не само да се изясни как дървета подобряват живота в града, но също така и да се изчисли какво количество от тях трябва да бъде засадено в градската среда за подобряване на качеството на въздуха и другите елементи.

Екипът също така изчислява стопанският ефект от засаждане на дърветата.

По този начин, всеки квадратен километър спестява около 930 000 долара от разходите за здравеопазване, в резултат на смекчаването на ефектите от замърсяването на въздуха.

Над 20 хиляди долара е ефектът от същата площ като задържане на водния отток, 478 хиляди долара се пестят от разходите за отопление и охлаждане на сградите.

С помощта на така наречената "социална цена на въглерода", се изчислява, че дърветата спестяват около 242 милиона долара, благодарение на способността им да абсорбират въглероден диоксид.

Средно около 18% от територията на градовете могат да бъдат засадени с дървета, включително тротоарите, паркингите и околоградските райони и парковете.

Не е необходимо и да се разчита изцяло на властите - жителите на самите градове също могат да помагат на околната среда, засаждайки  дървета близо до домовете си.