17-11-2017 20-11-2018
Пътна обстановка

Пътна обстановка

Информация за състоянието на републиканските пътища към 17:30 ч. на 24.06.2022 г.

Новини 09:41 | 25.06.22 145
Пътна обстановка

Пътна обстановка

Информация за състоянието на републиканските пътища към 17:30 ч. на 22.06.2022 г.

Новини 10:09 | 23.06.22 406
Пътна информация

Пътна информация

Информация за състоянието на републиканските пътища към 17:30 ч. на 21.06.2022 г.

Новини 08:53 | 22.06.22 99
Пътна обстановка

Пътна обстановка

И Н Ф О Р М А Ц И Я за състоянието на републиканските пътища към 17:30 ч. на 20.06.2022 г.

Новини 08:44 | 21.06.22 82
Пътна обстановка

Пътна обстановка

Информация за състоянието на републиканските пътища към 17:30 ч. на 15.06.2022 г.

Новини 08:37 | 16.06.22 228
Пътна информация

Пътна информация

Информация за състоянието на републиканските пътища към 18:30 ч. на 14.06.2022 г.

Новини 10:13 | 15.06.22 98
Пътна обстановка

Пътна обстановка

Информация за състоянието на републиканските пътища към 17:30 ч. на 13.06.2022 г.

Новини 09:41 | 14.06.22 91
Пътна обстановка

Пътна обстановка

Информация за състоянието на републиканските пътища към 17:30 ч. на 12.06.2022 г.

Новини 08:54 | 13.06.22 101
Пътна обстановка

Пътна обстановка

Информация за състоянието на републиканските пътища към 17:30 ч. на 07.06.2022 г.

Новини 10:38 | 08.06.22 231
Пътна обстановка

Пътна обстановка

Информация за състоянието на републиканските пътищакъм 17:30 ч. на 05.06.2022 г.

Новини 09:01 | 06.06.22 93
Пътна обстановка

Пътна обстановка

Информация за състоянието на републиканските пътища към 17:30 ч. на 01.06.2022 г.

Новини 10:38 | 02.06.22 82
Пътна информация

Пътна информация

И Н Ф О Р М А Ц И Я за състоянието на републиканските пътища към 17:30 ч. на 31.05.2022 г.

Новини 09:39 | 01.06.22 95