Антициклоните са области на високо атмосферно налягане със затворени концентрични изобари на морското равнище и с подходящо разпределение на вятъра. При ниските (наричани още "приземни") антициклони, изобарите са затворени само в най-ниските няколко километра и в средната тропосфера обикновено не могат да бъдат открити.

 Също така е възможно да има висок циклон над такъв приземен антициклон. При високите антициклони затворени изобари имаме дори и в горната част на тропосферата. Понякога А е многоцентров.

Внимание! При баричните образувания в по-високите слоеве на тропосферата обикновено се използват т. нар. "изохипси". Те свърват точки с еднаква височина над морското ниво, на които атмосферното налягане е едно и също. По този начин се получава своеобразна квазитопографска карта, на която циклоните са вдлъбнатини, низини и долини, а антициклоните - възвишения, куполи.

Тези карти са изключително важни в съвременната синоптична метеорология и при изготвянето на прогнози за времето.

Високите А. невинаги са със затворени изохипси, а често са показани на картите като своеобразни "езици", свързани с по-големи или глобални зони на повишено налягане във височина. Тези "издатини" се наричат "високи гребени" и лете са надеждна гаранция за хубаво и слънчево време, особено в комбинация с приземен антициклон.

В А. въздухът в северното полукълбо се движи, заобикаляйки центъра в посока на часовниковата стрелка (т.е. отклонението от градиента на налягането е надясно), в южното полукълбо - обратно на часовниковата стрелка.

Антициклонът се характеризира с преобладаване на ясно време. Благодарение на охлаждането на въздуха от повърхността на земята през студения сезон и през нощта, е възможно образуване на приземни инверсии и ниски стратуси (слоести облаци) и мъгла.

Лете до определени височини е възможно да се образуват, вследствие на  конвекция, купести облаци.

Високите, бавно движещи се антициклони, нарушаващи общата циркулация от  запад на изток в средните ширини, се наричат ​​блокиращи.

Времето в антициклоните.

Обикновено през топлото полугодие времето в антициклоните е слънчево, с малко или повече развитие на купеста облачност. Валежи са малко вероятни, но не са изключени в перифериите на антициклоните и при наличие на специални условиа: високи долини над тях (области на ниско налягане в по-горните слоеве на атмосферата) или подходящи засрещнати потоци на различни височини. Там понякога има и по-силни локални извалявания с гръмотевици.

Зиме в антициклоните е студено, в низините с мъгли и ниски инверсионни слоести облаци, а в планините, над инверсионния слой - топло и слънчево или  с високи облаци (на заглавната снимка е снимано зимно антициклонално време в района на Будапеща).

Синоними: зона на повишено налягане, зона с високо налягане, баричен максимум.