Междуправителствената експертна група на ООН по изменението на климата публикува третата и последна част от последния си доклад за оценка.

Той беше подписан вчера от световните правителства след двуседмичен изтощителен спор дума по дума относно "обобщението за политиците" в доклада.

Такива доклади се изготвят само веднъж на 6-7 години.

В тях се съдържат хиляди страници, които са основа за някои от най-съществените решения, които политиците ще вземат през следващото десетилетие - период, през който според МГИК световните емисии трябва да намалеят с 43 %, за да бъде постигната целта за 1,5 градуса по Целзий.

Настоящият трети доклад допълва предишните. Първият излага "физическата научна основа", обясняваща как причинените от човека емисии променят климата.

Вторият доклад се фокусира върху въздействието на тези промени върху цялата планета, не на последно място върху хората.

Третият доклад обаче вероятно е най-полезен, тъй като се фокусира върху най-ефективните начини за намаляване на емисиите.

Целия доклад съдържа 17 пълни глави, три приложения, техническо резюме и "резюме за политици" и публикува задълбочени въпроси и отговори.