Агроволтаици: решението, при което не се избира между електричество и производство на храна

Този вариант за производство едновременно на енергия и храна прави дебата "слънчева електроенергия или земеделие" безпредметен

Обратно в новината

Коментари - Агроволтаици: решението, при което не се избира между електричество и производство на храна | Времето.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Юлия Ненкова, една безполезна жена, разплута като козунак със заплата поне 5000. Това е електората на герб.

За единица площ спрямо нормално използване на земята: 40-60% по-нисък добив на храна 60% по-нисък добив на електричество Цена над 200% Това е мижим да те кажем и използва повече земя от колкото отделно храна, отделно фотоволтаици и в крайна сметка води до повече изсичане на гори и повече CO2 отделено, при намалени абсорбиращи способности.

Тъпотия до шия!

Оставете фотоволтаиците на Египет. Българската земя е плодородна.

Плодородната земя в България е около 30% от целата ѝ територия. А на малка част от останалите 70% могат спокойно да се разположи каквото и да е - перки, фотоволтаици, промишлени сгради и т.н.

По тъпо изказване не съм срещал. Първо не сте наясно с почвените видове, второ не знаете какви култури на какви почви виреят, трето мисълта ви се изчерпва само до селскостопанските култури, четвърто отрекохте правото на съществуване на горските растителни и животински видове. За ваша информация - в равните са масово черноземи, подходящи за зърнени култури - около реките са алувиално ливадни почви, подходящи за зеленчуци, култури изискващи напояване - предпланините са сиви горски почви, кафяви горски почви на които добре виреят картофи, овошки, лозя и немалко горски култури и не на последно място култури подходящи за сено за преживен добитък - в планините са горските култури, ползвани за добив на дървен материал, иглолистни, бук, дъб, различни храсти с което се изхранва горската фауна, за които са организирани и ловни стопанства. Такова нещо като излишна природа няма и не може да има. По отошение на фотоволтаиците първо да бъдат така добри да докарат КПД-то поне до 70 процента и второ мястото им е в населените места но не по дворовете

Някой на сила ли те кара да си слагаш фотоволтаици на твоята земя, или се опитваш да ми казваш какво да правя с моята?

НИКОГА не е стоял въпросът за фотоволтаици ИЛИ храна. "Производството на електрическа енергия в страната за 2022 г. възлиза на 49948 ГВтч или 6,5% ръст спрямо предходната година съгласно оперативните данни на ENTSOE" "Вносът на електроенергия към България е намалял с 21,3% спрямо 2021 г.. Износът на електроенергия е нараснал с 40,2% спрямо предходната година. Най-големи количества електроенергия са били насочени към Румъния (3652 Гвтч) или с 56,5% по-силен износ. Над 3000 ГВтч е износът и към Сърбия. Над два пъти по-висок е експортът към Турция (2296 Гвтч). Количествата изнесена електроенергия за Гърция са незначително по-ниски спрямо миналата година ( 1956 Гвтч; -о,5%)." "Брутното потребление на електрическа енергия в страната е 37 833 ГВтч" Ако всичките тези 37833ГВтч трябва да се произведат от фотоволтаици, за това ще трябват около 165кв.км. фотоволтаици. Изобщо не е нужнод а са на ПЛОДОРОДНА земя. Това е около 0.15% от територията на страната. За сравнение - площта на откритите рудници за лигнитни въглища (Маришкия басейн) е над 200кв.км.