400 месеца или над 33 години температурата на планетата ни е над нормалната.

За това съобщава априлският доклад на НОАА, американската агенция  по океаните  и  атмосферата.

 

"Това се дължи основно на антропогенното затопляне", казва климатологът NOAA Ахира Санчес. "Промените в климата са реални и ние ще продължим да виждаме повишение на глобалната температура в бъдеще".

Съществуват и естествени причини за глобалното затопляне.

 

"Ако премахнем човешкия фактор, все още ще има нестабилност, но тя би била и  в двете посоки", казва Санчес.

Естествените фактори, например ефекта на затопляне на El Nino или охлаждането на La Niña, влияят на средната глобална температура.

2016 г. беше най-топлият период в историята, заради El Niño.

По същия начин, при силни вулканични изригвания глобалната температура може да падне, тъй като пепелта и смогът отразяват слънчевата радиация от Земята.

Когато климатолозите говорят за температурата и средните стойности, те сравняват показателите със средната стойност за даден месец за 20-и век. Следователно "над средното" в този случай означава над средната температура за 100 години от 1900 до 2000 година.

Осемнадесет от най-топлите 19 години в историята са регистрирани от 2000 г. насам. Въпреки че естествените фактори могат да засегнат някои от тези аномалии, учените от NOAA твърдят, че цялостният модел на поведение на температурите не се дължи на естествени причини.