Европейският парламент "подкрепи исторически правила за авиационното гориво, които поставят задължителни цели за замяна на керосина с по-малко замърсяващи енергийни източници", съобщава Ройтерс, но "разшири определението за това какво може да бъде екологично гориво".

Новинарската служба продължава: "Съгласно одобрения текст от доставчиците ще се изисква да смесват минимум 2 % устойчиво авиационно гориво (УАГ) в керосина си от 2025 г., което ще достигне 85 % през 2050 г. - по-амбициозно от целта от 63 % до 2050 г., първоначално предложена от Комисията."

Въпреки това, съгласно условията на първоначалното предложение на Комисията, "SAF ще включва горива на биологична основа, получени от рециклирани отпадъци, и в по-малък мащаб - синтетични или електронни горива на водородна основа, произведени от възобновяеми енергийни източници", се казва в статията.

А във версията на правилата, одобрена от Европейския парламент, това определение е разширено, "като са добавени рециклирани въглеродни горива, произведени от газ от преработка на отпадъци, и биогорива, произведени от животински мазнини или дестилати".

Информационният бюлетин отбелязва, че "преди гласуването еврокомисарят по енергетиката Кадри Симсон призова законодателите да не разширяват определението за SAF и да внимават с прекалено амбициозните цели".

На друго място BusinessGreen съобщава за ново проучване, което показва, че "най-големите авиокомпании в света продължават да лобират задкулисно в Европа за политики, които подкопават глобалните цели за климата, въпреки публичната си подкрепа за целите за нулеви нетни емисии".