Изправени пред многобройни заплахи, животните и растенията в природата трябва да водят борба и с климатичните промени, предупреди Международният съюз за защите на природата, цитиран от Франс прес. Той призова да се вземат спешни мерки.

В Червения списък на Международния съюз за защита на природата бяха добавени 1840 вида, които са застрашени от изчезване. По този начин общият брой на застрашените видове вече е 30 178, се казва в комюнике на съюза, оповестено в рамките на конференцията на ООН за климата в Мадрид.

"Климатичните промени се добавят към многобройните заплахи за видовете - каза генералната директорка на съюза Гретел Агилар. - Трябва да вземем спешни мерки, за да се справим с кризата."

В свой доклад, публикуван през месец май, Междуправителствената платформа за биологично разнообразие и екосистемни услуги представи списък с главните фактори за рязкото намаляване на биоразнообразието - обезлесяване, интензивно земеделие, свръхриболов, урбанизация, демографски растеж, климатични промени, замърсяване, инвазивни видове.

"Червеният списък разкрива нарастващото влияние на човешката дейност върху живота в природата", отбеляза експертката по биоразнообразието от съюза Джейн Смарт.