Индия защити използването на изкопаеми горива, като същевременно потвърди ангажиментите си за декарбонизация в своя национален икономически преглед, представен в парламента, съобщава Bloomberg.

В проучването се посочва поведението на европейските държави през 2022 г. като знак, който "демонстрира завръщането на енергийната сигурност като основно изискване за държавите... Логично е това да не е по-различно и за развиващите се икономики".

В глава, посветена на изменението на климата, се добавя, че въпреки въздействието на Ковид-19 върху икономиката, "Индия е увеличила многократно амбициите си в областта на климата" и че "повишените очаквания за по-нататъшни широкомащабни мерки в областта на климата трябва да бъдат приравнени към засилена" финансова, технологична и капиталова подкрепа от развитите страни, съобщава изданието "Хинду".

Метериалът  продължава: "Глобалната програма за климата ще напредне, ако напредналите страни могат да дадат примери за промени в политиката и поведението, които работят в техния двор."

Междувременно в годишния бюджет на правителството, който беше представен днес, министърът на финансите на Индия Нирмала Ситхараман отдели 350 млрд. рупии (4,3 млрд. долара) за енергиен преход, съобщава Ройтерс. 

"Зеленият растеж" е един от седемте приоритета, очертани в бюджетната реч на Ситхараман, която приветства " "наскоро стартиралата мисия за зелен водород" като ключова част от прехода на Индия към нисковъглеродна икономика и средство за "намаляване на зависимостта от вноса на изкопаеми горива", съобщава moneycontrol.

Съоръженията за съхранение на енергия от батерии с общ капацитет над 4000 MWH ще получат "финансиране за недостиг на жизнеспособност", а "системата за евакуация на енергия от възобновяеми източници и интеграцията в мрежата" също ще бъдат подкрепени, съобщава Hindustan Times.

В речта си за бюджета Ситхараман е обявил и нови схеми за опазване на мангровите гори, стимули за щатите да преминат към алтернативни торове, мандат за компресиран биогаз и центрове за биоиндустрия, които да улеснят 1 млн. земеделски стопани да преминат към естествено земеделие.