Интервалът между цъфтежа и разлистването на дърветата се увеличава заради затоплянето на планетата, независимо кое от двете явление е първо, съобщи ЮПИ.

Предишни изследвания установиха, че дърветата се разлистват и цъфтят по-рано заради по-високите температури. Учени от Китайската академия на науките са първите, които се спират на интервала между двете явления.

С разлистването на дърветата започва годишният им цикъл на растеж, а с цъфтежа - репродуктивният цикъл.

От 1950 г. до 2013 г. интервалът между двете явления в Европа се е увеличавал от 0,6 до 1,3 дни на десетилетие.

Учените се безпокоят, че промените могат да увеличат риска от измръзване и за листата, и за цветовете, както и да нарушат опрашването.

"Промените в интервала между разлистването и цъфтежа на дърветата може да промени разпределянето на ресурсите между растежа и репродукцията и да остави цветове или листа уязвими на студа, ако се появят прекалено рано.

Това може да се отрази на здравето на вида и на структурата и функцията на екосистемата" - каза Цзян-Го Хуан от екипа.

Учените са използвали данни от Паневропейската феноложка мрежа за четири дървесни вида - див кестен, шотландски бор, елша и ясен. Те се опрашват от вятъра и цъфтят преди да се разлистят. При шотландския бор разделянето на игличките се смята за разлистване.