Изминалият месец следва рекордния миналогодишен януари, чиято аномалия спрямо средните температури за 30-годишен период в края на миналия век беше 1.12 градуса по Целзий.

Този е с 20 стотни от градуса по-студен и все пак е с 92 десети или почти цял градус по-топъл от обичайното.
На второ място е януари 2007 година.

Данните са от над 3600 станции по света, кораби, буйове със съответния инструментариум и арктически и антарктически бази.

На картата с аномалиите
се вижда, че почти цялото северно полукълбо е в червено, като особено топъл е бил месецът, спрямо нормалните температури, в почти цяла Азия и Северна Америка.
Там на огромни площи температурите са били с 10 и повече градуса над обичайните, което на месечна база е огромна аномалия.

Единственото изключение са две малки области в Тихия океан, западната част на Северна Америка и....Балканите.

При това, заради необичайната и трайна циркулация, на едно сравнително малко петно на фона на глобалната картина, температурите са с два до около три градуса по-ниски от обичайните. Така е на Балканите, част от Италия и Адриатика.

"Къде е Глобалното затопляне?". Този въпрос обикновено  си задават някои при студен период през зимата.

Отговорът е:
Тук и навсякъде.

Глобалното затопляне е глобално, именно защото засяга цялата планета.

То не е равномерно нарастване на температурата от година на година на цялата площ с една стотна или две десети, а е тренд, тенденция за повишаване на средната температура.
В зависимост от локални и циклични феномени, като Ниньо или Атлантическата Осцилация, в глобалния температурен тренд има временни спадове, а растежът е колеблив и с различни стъпки, но все пак - траен и непоколебим в посока... нагоре.

При това, в отделни региони, по-големи или по-малки по площ може да се регистрират и месеци и дори сезони с отрицателни аномалии, както в случая с Балканите.

Все пак, както се вижда на картата на НАСА, 90-95 на сто от територията на планетата е с наднормени температури, а Сибир и Северна Америка са с рекордни аномалии, като месечните температури са били характерни за пролетта, не сърцето на зимата.

Такъв бе за нашия регион февруари миналата година, когато беше с близо 7 градуса по-топло от обичайното и такива месеци неизменно ще има: както по-студени, макар много по-рядко, така и по-топли от нормалното, при това с нарастваща честота за дълъг период.