Международна група учени стигна до извода, че древната цивилизация на Великденския остров е изчезнала в резултат на дългосрочно изменение на климата и промените в природните екосистеми, съобщи електронното издание Лента, като цитира публикация в сайта Phys.org.

Изчезването на коренното население на острова, известен и като Рапа-Нуи, традиционно се обяснява с две хипотези. Първата е, че населението на острова е загинало в резултат на преексплоатация на природните ресурси. Според другата версия причината е пристигането на европейците.

Изследването на 11 учени от Чили, Испания и Норвегия показва, че тези версии не са верни и че населението на острова е преживяло три социални кризи.

Първата е през времето на Малкия ледников период, през 1450-1550 година. По-слаб спад настъпва след първото пристигане на европейците на острова през 1772 г. Третата криза възниква през деветнадесети век при разпространяването на епидемии и по време на търговията с роби.

Въпреки това основна причина за демографския срив са климатичните промени, които повлияват на възможността на острова да се намира препитание. Местното население не е било в равновесие с природата, имало е висок прираст и не е успяло да се адаптира навреме с промяната на екосистемите