Тъй като светът се стреми да намали емисиите на парникови газове и да ограничи изменението на климата, от решаващо значение е да се проследи напредъкът към глобално съгласувани климатични цели.

В продължение на десетилетие докладът на ЮНЕП за направените емисии сравнява на кое място са основните страни-източници в класацията, сравнено с това, на което би трябвало  да бъдат.

Какво е новото в доклада за тази година?

Актуализация на разликата в емисиите. Виж графиките:

Кои нации са най-големите замърсители с парникови газове?

Снимка: Туитър, unenvironment.org/

Отдясно е показан ръстът на абсолютните количества парникови газове за последните десетилетия в света. Вляво - класацията след корекциите, спрямо броя на населението, т е емисиите на единица от населението на съответната страна. Видно от графиките, Китай е недостижим като абсолютно количество емитирани парникови газове, но други са лидерите, ако емисиите се отчетат и спрямо броя на населението. В този случай далеч напред излизат САЩ, както и Русия.

Докладът представя най-новите данни за очакваната разлика през 2030 г. за целите за ограничаване на ръста на температура от 1,5 ° C и 2 ° C от Парижкото споразумение. Той разглежда различни сценарии, от липса на нови политики в областта на климата от 2005 г. до пълното изпълнение на всички национални ангажименти съгласно Парижкото споразумение. За първи път се разглежда колко големи годишни съкращения ще трябва да бъдат от 2020 г. до 2030 г., за да продължат да постигнат целите в Париж.

Начини за преодоляване на пропастта на емисиите

Всяка година докладът представя начини за преодоляване на пропастта. Тази година той  разглежда потенциала на енергийния преход - особено в сектора на енергетиката, транспорта и сградите - и ефективността при използването на материали като железобетон и цимент.