Язовир Бело Монте, построен на река Ксингу в Източна Амазония, е причинил трикратно увеличение на емисиите на метан и въглероден диоксид (CO2).

Това е установило ново проучване. Авторите са измерили емисиите на метан на множество места в резервоарите Бело Монте и надолу по течението на язовира, както и емисиите на метан и CO2 от почвите на островите и маргиналните зони на река Сингу.

Те откриват, че "намаляването на наводнените райони и приоритизирането на плътността на мощността на водноелектрическите централи" намалява емисиите от амазонските резервоари.

Изследването твърди, че тъй като язовирите увеличават емисиите в района, разширяването на хидроенергията в Амазония трябва да се избягва, "независимо от типа на резервоара".