Времето през юни беше леко наднормено като температури (малко  над плюс един градуса аномалия - разлика между сегашната средномесечна температура  и  нормата, установена за 30-годишен период) и рекордно влажно, с на места до повече от три пъти превишемна месечна норма за валежи.

Изминалият половин юли в голяма степен съвестно продължава щафетата на предшественика си.

Към момента средната температура за изминалия период от месеца, средно за страната е 6-7 десети от градуса над обичайната. 

Месечната сума на валежите за първата половина е 110 на сто от месечната норма, т.е за половин месец е паднала над цялата месечна норма  и по този показател месецът отива отново към доста наднормени валежи, особено на фона на очакваните локални силни извалявания в рамките на следващите няколко дни.

За валежите нещата са ясни, а ако  температурите се сторят някому ниски, възможните причини са две.

Едната е, че живее на Мусала или поне на достатъчно високо място, където принципно не става топло - или изобщо, или това се случва съвсем рядко.

Втората е малко по-обективна. Средномесечните температури се изчисляват на база средноденонощните. Ако има някакви облаци, денем максимумите са по-ниски, но това се компенсира с излишък от по-слабото нощно изстиване. На човек не му прави впечатление по-слабият от обичайния хлад сутрин, защото или му е комфортни или още спи. Същевременно, липсата на "нормалните" 35 градуса и 31-33, вместо тях се забелязват денем. Друг е въпросът, че 35 не са "нормални", а ниско в дясната част на камбанката на разпределението на броя дни с подобни максимуми (казано по друг начин - случва се рядко или доста рядко, но за сметка на това се помни).

Макар юли да не е приключил, ясно е, че няма да бъде много над норма.

Как са се представили предишните месеци-едноименници в предни години от началото на милениума?

Не много по-добре, съвсем обективно погледнато, с три забележителни изключения: 2000, 2007 и 2012.

Там положителните аномалии са между кръгло 3 и почти 5 градуса. Последното постижение е на 2012 година, с толкова е било по-топъл от обичайното тогавашният юли.

Останалите централни летни  месеци не се отличават с кой знае какви аномалии - между няколко десети и градус и  нещо в 3/4 от случаите. 

Това, което отличава абсолютно всички, от 1999 до днешният е, че всички аномалии са в червено. Това важи и  за предните месеци в много влажни лета като 2005 и 2014, важи и  за сегашния: Те са били в норма (с аномалия под 1 градус), но с плюсова норма: нито един юли не е бил в синьо от вече 20 години насам!

Много малко вероятно е това да се случи и с този, при сегашните сценарии и настояща "оперативна" аномалия и това за пореден път потвърждава извода, че хладните летни месеци са екстремно малко вероятни и  това е в голяма степен заслуга на глобалното затопляне.

При валежите всичко зависи от циркулацията, която към момента е благоприятна за тях и ще остане такава поне в следващата седмица.