Средно за страната, средномесечните температури бяха с около и малко  над един градус над тези от класическата норма от края на миналия век.

 

Единственото място в страната с поднормена температура, около градус  и половина отрицателна аномалия, е бил Пловдив - този пункт всъщност редуцира средната положителна аномалия за страната с няколко десети от градуса.

Сандански е приблизително точно в норма, а Силистра, Варна, Мусала и още няколко пункта, са с кръгло 2 градуса по-топло от обичайното.

С по един градус и малко отгоре или отдолу, над норма, са Видин, Разград и София.

Месецът в температурно отношение се дели на две половини: първа с доста по-висока от обичайната температура и втора, с приблизително поравно разпределени около обичайните или малко отгоре, дни и една поднормена седмица, от 23 до предпоследния ден на месеца. Точно тази седмица с поднормени температури редуцира, намали положителната аномалия от първата половина на месеца, която доближаваше дори 3 градуса.

При валежите нещата са направо зрелищни.

Средно за страната валежите са над два пъти повече от обичайното.

Мусала, Разград  и Сливен, са с валежи около 150 на сто от обичайните и  това са най-"сухите" места.

Отличниците са София и Бургас с малко  над 2 пъти превишени месечни норми (215, 216 на сто) и...внимание!  Кърджали с 250 и Варна с 260 на сто от нормалните валежи.

Абсолютен първенец (данни от сайта  stringmeteo.com) е Сандански с над 3 месечни норми на валежите или по-точно 313 на сто.

тези данни потвърждават засилването на поне две ясни тенденции: Първата е трудното и почти невъзможно влизане в норма или още повече - под норма, на който и да е от летните месеци. Поднормен летен месец, с аномалия спрямо класическа норма под минус 1 градус не сме имали през последните 20 години.

Втората тенденция е атомизацията на валежите по периоди и райони: те стават все по-неравномерни по тези два  показателя и с напредването на климатичните промени тази тенденция очевидно се задълбочава и ще продължава да се задълбочава.

Това прави и прогнозирането на месечните валежи много по-трудно от това на температурите.