Близо милион растителни и животински видове са застрашени от изчезване, много от които през следващите десетилетия, предаде Франс прес, цитирана от БТА, позовавайки се на проектодоклад на ООН за биоразнообразието.

Докладът обхваща намаляването на питейната вода, на горите, на опрашващите насекоми, рибите и много други растения и животни.

На среща в Париж от 29 април до 4 май Междуправителствената научно-политическа платформа за биологичното разнообразие и екосистемните услуги (IPBES) ще обсъди първата от 15 години оценка на екосистемите в света. Състоянието на биоразнообразието е толкова обезпокоително, колкото и глобалното затопляне.

Докладът е с обем 1800 страници. По него са работили 150 експерти от 50 държави три години. Резюмето към него ще бъде обсъдено и прието от 130-те държави-членове на междуправителствената платформа.

От сега съществуващите около осем милиона вида (от които 5,5 милиона насекоми) между "половин и един милион ще бъдат застрашени от изчезване, много от тях през следващите десетилетия". За 500 години човекът вече е допринесъл за изчезването на най-малко 680 вида гръбначни животни.

>>>>Вижте галерия от снимки на нищожна част от застрашените видове>>>>

Свиването на биоразнообразието влияе директно върху човешкия живот. Храна, енергия, медикаменти - "това, което хората взимат от природата, е много важно за съществуването им . . . и в повечето случаи не е напълно обновяемо", предупреждава докладът.

Повече от два милиарда души по света се отопляват на дърва, четири милиарда души пият някаква билка за лечение, а 75% от земеделските култури се опрашват от насекоми.

Използването на земите (земеделие, използване на горите и минно дело), както и прякото използване на ресурсите (лов и риболов) са основните причини за намаляване на биоразнообразието. Следват промените в климата, замърсяването и разпространението на инвазивните видове.

Три четвърти от земната повърхност, 40% от морската среда и половината от реките са "сериозно изменени". Най-засегнати са местата с бедно и зависимо от природните ресурси население, които са най-уязвими и спрямо глобалното затопляне.