Тъй като през последните години става все по-очевидно и трудно за отричане, че промяна на климата съществува, по-комбинативните "скептици" спряха, макар с видима неохота, да отричат съществуването на промяна на климата.

В замяна на това, те отричат човешкото участие в него, опитвайки се да обяснят видимото затопляне с промяната в слънчевата активност, космически лъчи, "естествени фактори" и други.

Редно е да се обясни и защо "скептици" е в кавички. Цялата модерна наука стои на фундамента на скептицизма. Когато учен има нова теория, той я обосновава и предлага на критичен анализ от колегите си. Ако в нея няма противоречия, ако тя е стройна и доказуема, доказателствата, логическият и математически апарат, методологията, са верни и коректни, експериментите  и наблюденията - коректни и могат да бъдат повторени и да покажат същия резултат, тя се счита за доказана. 

Т.е не е необходимо авторът да бъде или не, авторитет, нито да се вярва, "защото го пише някъде". Такъв е случаят и с Глобалното затопляне: още преди близо два века учени започват да обосновават теоретично подобен ефект, а впоследствие изчисленията, измерванията и експерименталните данни обосновават реалността му.

В публикувано преди дни видео на НАСА водещи учени-специалисти по физика на Слънцето и климатолози оборват поредния мит на "скептиците".