Глобалният морски лед  за датата 29 април 2019 г. е общо  19,17 милиона квадратни километра.

Това е най-малката заемана площ и е по-малко от предишния рекорд за периода с цели 462,366 кв. км,, отчетени преди година -  2018 и 2,82 млн. кв. км под средния за 1980-те години.

В момента площта на арктическия морски лед е в периода си на намаляване, а тази  в Антарктика - на нарастване, с напредването на тамошната зима. 

Видно от графиката, разликата с досегашния рекорд, отбелязан само  преди година, не само наближава половин милион квадратни километра, но и бележи тенденция към още по-голямо намаляване.

Снимка: NOAA