Замърсяването на въздуха е основен двигател на престъпността в Лондон. Според документа за обсъждане, публикуван от Института по икономика на труда (ИЗА) на сайта на Световния икономически форум, по-високите нива на замърсяване на въздуха увеличават количествата на повечето видове престъпления в столицата на Великобритания и по-специално по-малко тежките видове, като кражба на магазини и джебчийство.

Въпреки това, не е установено, че замърсяването на въздуха има значително въздействие върху най-тежките престъпления като убийства, нападения, причиняващи тежка телесна повреда или изнасилвания.

Изследователите са установили, че повишаването на показателя за индекса на замърсяване на въздуха (AQI - air quality index) с 10 пункта, увеличава степента на престъпност с 0,9%. Това означава, че престъпността в Лондон е с 8,4% по-висока в дните с най-замърсен въздух (AQI 103,6) в сравнение с дните с най-ниско ниво на замърсяване (AQI = 9,3).

AQI от над 35, което се случва средно в 1 от 4 дни, води до 2,8% повече престъпления - което се равнява на 9% намаление.

Изследванията имат значение за други големи градове като Чикаго и Ню Йорк, които също страдат от високо ниво на замърсяване и престъпност.

Д-р Сефи Рот, асистент-професор по икономика на околната среда и съавтор на доклада, споделя: "Нашите изследвания показват, че намаляването на замърсяването на въздуха в градските райони може да бъде икономически ефективен начин за намаляване на престъпността, в допълнение към ползите за здравето, които ще донесе.

"Не открихме, че продължаващата в Лондон злоупотреба с хладно оръжие ще бъде повлияна от подобреното качество на въздуха. Ако броят на по-малко тежките престъпления може да бъде намален, полицията потенциално би могла да бъде освободена, за да разпредели повече ресурси за по сериозните такива.

"Ефектът от замърсяването на въздуха върху престъпленията е на нива, които са доста под сегашните регулаторни стандарти в Обединеното кралство и САЩ, което предполага, че би било полезно да се намалят тези съществуващи насоки."

 

По-специално, най-богатите квартали на Лондон, които са и най-замърсените, са най-засегнати. Най-бедните квартали, макар и по-малко замърсени, също са засегнати, което предполага, че тези, които живеят в тях, са по-чувствителни към лошото качество на въздуха. Подобна чувствителност към лошото качество на въздуха върху здравето вече е установена от други изследвания.

Изследователите са разгледали 1,8 милиона престъпления в продължение на две години и са ги сравнявали с данните за замърсяването в рамките на кварталите по съответното време на извършването им. Изследванията са отчитали фактори като температура, влажност и валежи, дни на седмицата и различните сезони.

Изследователите също така използвали посоката на вятъра, която произвежда замърсявания във и извън зоните на случаен принцип, като "естествен експеримент", за да се изключи всеки друг фактор, влияещ на корелацията, която са наблюдавали между престъпността и замърсяването на въздуха.

Те предполагат, че връзката, която са открили между замърсяването на въздуха и престъпността, може да бъде свързана с увеличаването на хормона на стреса кортизол, който може да настъпи при хора, изложени на по-високи нива на замърсяване.