В случая виновен е не айсберг и нещата за кораба не са били толкова страшни, въпреки, че сериозно са наводнени около 50 пасажерски каюти.

Виж видео: