Двеминутното видео на организацията глобъл форест уоч (globalforestwatch.com) илюстрира с някои примери, аналогии и сравнения темповече на изсичането на горите в световен мащаб.

Организацията си е поставила за цел всеки от нас, разполагащ с телефон с камера, да използва съвременните технологии и да наблюдава  и споделя в реално време в световната мрежа какво е състоянието на горите в своя регион, в какво състояние са те, изсичат ли се или не и т.н.

Вижте видеото: