Има много глобални фактори и зависимости, които влияят на нашия климат и времето, което наблюдаваме и усещаме. Много от тези базови фактори идват от океаните по целия свят. Един такъв драйвер (или индекс) е диполът в Индийския океан, известен също като IOD, пише в материал, публикуван на сайта severeweather.

Както подсказва името, този индекс може да бъде открит в Индийския океан и се извежда от моментното състояние на температурите в две негови части (оттук и името "дипол"). Източният полюс може да се намери около Суматра, Индонезия. Западният полюс е в западния Индийски океан. Виж картата:

Зоните, въз основа на чиито температури се дефинира ИОД

Снимка: БОМ, Severe weather

ИОД е в основата на дисбаланс в температурата на морската вода между тези два региона, изток и запад, както можем да видим на таблицата на температурата на морската повърхност по-долу. В момента имаме по-хладни води в източния регион и по-топли води в западния регион. Диаграмата представлява температурните аномалии на океана (температура в сравнение с дългосрочната средна стойност). Това съответства на положително събитие на IOD (студен изток - топъл запад).

Действието на ИОД

Снимка: БОМ, Severe weather
 

Докато ветровете охлаждат изтока и затоплят запада, моделът на тропическата конвекция се променя. Тропическата конвекция е благоприятствана от по-топлите води, така че виждаме по-ниското налягане, повече дъжд и бури на запад, където имаме по-топли води и виждаме обратното в източните части, където имаме по-високо налягане, по-малко дъжд и бури и по-сухи условия в региона над Индонезия и Австралия. Графиката горе е опростено изобразяване на положително IOD събитие. 

 

Ако погледнем действителните температури, можем да видим по-хладните води в източния регион и много по-топлите води в западния. Тази промяна настъпи, защото в източния регион духаха необичайно силни източни ветрове, изтласквайки по-топли води на запад и причинявайки по-студена по-дълбока вода да се издигне на повърхността в източния регион (процес, наречен "ъпуелинг" - това може да се наблюдава при силен северозападен и западен вятър и на нашето Черноморие понякога).

Тази година ИОД е необичайно силен, достигайки рекордни стойности за поне през последните 60-80 години! Положителната фаза е започнала през юни, но чак през септември тя започна бързо да се засилва, тъй като водите в източния полюс се охлаждаха бързо, поради силните ветрове.

ИОД ще отслабва, но ще продължи до март

Снимка: БОМ, Severe weather

В галерията има и корелационна карта между повърхностното налягане и IOD индекса. Тази карта ни показва как повърхностното налягане съответства на индекса на IOD през септември и октомври.

Можем да видим, че положителният IOD съответства на повишаването на налягането над Индонезия и Австралия, което е точно това, което наблюдаваме в момента. Можем да видим и намеци за по-високо от средното налягане над Европа - това, на което сме свидетели в момента

ИОД и влиянието му на моментните центрове на понижено и повишено налягане в региона и по света

Снимка: НОАА

Не можем да кажем, че тази карта показва точните ефекти на IOD за целия свят, но това ни дава насоки за потенциално регионално влияние върху по-отдалечени части на света от сферата на непосредственото му въздействие, като например Индия или Африка, а  дори Европа. Въпреки че не можем да кажем, че сегашните топли условия в Европа се дължат единствено на силния IOD, е много вероятно той да е изиграл роля в сегашното "циганско лято" в Европа (в оригинала на статията има игра на думи - на английски тези периоди се наричат "индианско лято" и се изписва както и "индийско", тъй като е относително близо до европейския сектор, и чрез оказване на голямо влияние върху моделите на африканско и субтропично налягане. Той е чудесен пример за това колко свързана и влиятелна е глобалната циркулационна система: в момента Ел Ниньо е в неутрална фаза и ИОД поема ролята му на главен глобален играч в климата, като за разлика от Ниньо, ИОД е доста по-близо до Средиземно море и Европа.

В следващите месеци (виж графиката в галерията) ИОД постепенно ще отслабва, но предвид моментните рекордно високи стойности, пълното му преминаване в неутрална фаза ще стане едва след януари и дори февруари-март.