Проучване, публикувано в списанието Geophysical Research Letters съобщава, че учени са открили три огромни каньона, скрити на дълбочина 2 километра под слоя антарктически лед и сняг.

Откритието е направено в рамките на проекта PolarGAP за изследване на полярните региони, използващи съвременни радарни системи.

 

Предполага се, че те са били формирани в резултат на движението на ледниците през последната ледникова епоха.

Най-големият от тях достига дължина над 300 км и ширина - 15 км.

Другите два  са почти два пъти по-малки.

Трите каньона са разположени на ледови участъци, простиращи се от южния полюс до брега на Източна Антарктида. Тази линия разделя ледника на части с противоположното движение на леда.

Според авторите на проучването откритите долини определят движението на леда в посока от центъра на континента към брега и в случай на затопляне на климата, ледът през тези канали бързо ще навлезе в океана.

Учените планират да създадат компютърен модел за предсказване на движението на лед като изменението на климата.