Нова оценка на ООН показва, че озоновият слой на Земята може да бъде възстановен в голяма част от света след две десетилетия, ако се запазят сегашните политики, съобщава BBC News.

В публикацията се казва, че възстановяването на полюсите ще отнеме повече време, като дупките в Арктика и Антарктика се очаква да се възстановят съответно до 2045 г. и 2066 г.

Той обяснява, че след откриването на дупката в озоновия слой 46 държави са обещали да прекратят използването на вредните химикали хлорофлуоровъглеводороди в рамките на Монреалския протокол.

The Guardian добавя: "Действията, предприети по отношение на озоновия слой, също така подкрепиха по-забавения отговор на кризата с климата - хлорофлуоровъглеводородите също са парникови газове и продължаващата им неконтролирана употреба би повишила глобалните температури с до 1 °C до средата на века."

Този доклад е "проверка веднъж на четири години", съобщава "Индипендънт". Той добавя, че "признаци на оздравяване са били отчетени преди четири години, но са били слаби и по-скоро предварителни". Агенция Блумбърг нарича съобщението "история на успеха в областта на околната среда".

В репортажа си за доклада вестник "Ню Йорк Таймс" изтъква намаляването на "нелегалните емисии" от Китай, които "заплашваха да забавят възстановяването с десетилетие".

Таймс добавя: "Учени от ООН заявиха, че възстановяването му може да се отложи с десетилетия, ако човечеството предприеме спешна мярка за спиране на изменението на климата чрез изпомпване на серен диоксид в атмосферата."

Wall Street Journal, Hill, South China Morning Post и Axios също отразяват доклада.