Учените са оценили мащаба на човешката дейност в най-южната точка на земното кълбо, анализирайки сателитни данни за периода от 2005 до 2016 година.

Според техните проучвания, всички сгради в Антарктика вече заемат над 0,4 квадратни километра, което е сравнимо по големина с района на Ватикана.

В същото време 81% от тях заемат 54 274 квадратни километра от района, свободен от лед на континента Антарктида. Това е близо половин процент от всички свободни от лед площи в Антарктика.

Визуалният отпечатък на човека, който се дефинира като земя ики водни площи с видими следи от човешка дейност, е 93 500 квадратни километра, от които 58 500 квадратни километра се намират на самия континент.

Общата площ на антарктическите територии с пряка човешка намеса е 5242 квадратни километра.

Повече от половината от големите свободни от лед зони в близост до бреговете, където пингвините и другите видове, характерни за Антарктическия свят, имат човешки отпечатък.

За да се защити континента от антропогенни дейности, през 1961 г. беше приет съответният Договор, който да го регулира.