Видеоклипове на огромни водовъртежи от пластмасови отпадъци в открито море редовно плашат обществеността, но швейцарско проучване установи, че по-голямата част от тях се озовават близо до бреговете, предаде ДПА.

"Във всички изчислени от нас сценарии около 80 процента от пластмасовите отпадъци се носят на не повече от 10 километра от брега пет години след попадането им в морето", отбелязва Виктор Онинк от Центъра за изследване на климата към Университета на Берн в Швейцария.

Преди шест години учените изчисляват, че до 13 милиона тона пластмаса навлизат в морето всяка година.

Оказва се също, че част от пластмасата се изхвърля обратно на брега, казва Онинк, водещ автор на изследването, публикувано в сп. "Енвайрънментъл рисърч летърс".

Според изчисленията поне една трета от пластмасата, озовала се в морето, ще се върне на брега.

Това има сериозни последици за околната среда, тъй като крайбрежните екосистеми реагират особено чувствително на замърсяването с пластмаса, от което страда и туризмът.

Според изследователя Средиземно море е особено замърсено по две причини: Първо - в него навлиза много пластмаса, особено през Нил, и второ - то е сравнително малко и затворено.

Според моделните изчисления на екипа от Берн би било по-ефективно пластмасови отпадъци да се събират, преди да попаднат в морето, отколкото впоследствие да се правят опити да бъдат уловени в открити води. "В открития океан концентрацията на пластмаса е относително ниска", отбелязва Онинк.