Обезлесяването на тропическите гори се дължи главно на земеделска експанзия, заграбване на земя, незаконна сеч, урбанизация, отглеждане на добитък, както и добив на полезни изкопаеми.

Въпреки това добивът на минерали и неговото въздействие в регионите с високо биологично разнообразие все още са слабо известни, особено в Колумбия, гореща точка на тропическото биоразнообразие.

>>>>Галерия>>>>

Използвайки масиви от данни с висока разделителна способност за промените в горската покривка и подробни геопространствени данни за мините в Колумбия, материал в Environmental Research Letters доказва  нарастващ принос на добива на минерали и изкопаеми за обезлесяването в Колумбия:

То е 3,4% за периода 2001-2018 г., с пик от 5,6% през 2017 г. . За периода  около 121 819 хектара са били обезлесени в рамките на законни концесии за добив, а приблизително около 400 000 ха са обезлесени както от законни, така и от незаконни дейности.

Златото и въглищата са най-важните законно добивани материали в Колумбия, свързани с обезлесяването, особено през последните години със съответно 511% и 257% нарастване на унищожените площи - средно за 2016-2018 година.

Три колумбийски департамента имат най-голям дял ~ 70% от националното обезлесяване, възникнало в рамките на законни концесии: през 2018 г. до 23% от обезлесяването в Антиокия се извършва в законни мини (производители на злато).

Проучването установява, че само 1% (съответно 3%) от концесиите допринасят за 60% до 90% от законното обезлесяване, свързано с разчистване на площи за  селското стопанство.

Прилагането на закони за околната среда, мониторинговите дейности и ангажирането на минната индустрия в ефективни стратегии за опазване на горите и възстановяване на ландшафта са спешно необходими в Колумбия за запазване на биологичното разнообразие и екосистемните взаимовръзки, заключава материалът..