Хората в развитите страни прекарват повече от 80% от живота си в херметично затворени сгради.

Тези съоръжения изискват по-малко енергия за отопление, вентилация и климатизация, но могат да бъдат опасни за човешкото здраве.

Мебели, бои, килими и офис оборудване са източници  на твърди частици и потенциално токсични газове, включително въглероден окис, озон и летливи органични съединения.

Федерико Брили, експерт по растенията от Националния съвет за научни изследвания на Италия и неговите колеги са стигнали до извода, че в резултат на своите свойства, растенията могат да послужат като икономичен и ефективен начин да се поддържа високо качество на въздуха в помещението, когато се използва заедно с автоматичен контрол на технология за пречистване на въздуха

 

Растенията подобряват качеството на въздуха чрез няколко механизма: абсорбират въглероден диоксид и освобождават кислород чрез фотосинтеза, повишават влагата, като изпаряват чрез микроскопични пори на листата и пасивно абсорбират замърсители върху външните повърхности на листата и корените си.

Въпреки това, при избора на растения за интериора, като правило, само техният външен вид и непретенциозност се вземат под внимание.

"За повечето от нас растенията са просто декоративен елемент, нищо повече", казва Брили.

Според него много малко изследвания са били направени относно количествената оценка на въздействието на различните видове растения върху качеството на въздуха в помещенията. През 80-те години НАСА е пионер в тази област, но те разчитаха на един прост експериментален подход.

Необходими са допълнителни изследвания за определяне на характеристиките на растителните видове, най-ефективни за използване в среди, включително тяхната морфология (форма и размери на листата), анатомия и физиология (ниво на симилация на СО2).

Brilli и колегите му твърдят, че растенията няма да заменят настоящата система на отопление, вентилация и климатизация, но те са уверени, че комбинираното използване на растения, интелигентни сензори и други компютърни технологии ще помогне да се направи пречистването на въздуха по-рентабилно и стабилно.