>>>Виж галерия от 9 снимки>>>

Според ново проучване, повечето коралови острови могат да станат необитаеми до средата на века. Учените прогнозират, че с покачването на морското равнище, хиляди атоли ще страдат от чести наводнения, недостиг на прясна вода и разрушаване на инфраструктурата.

Проучването, публикувано в списанието Science Advances, е посветено на Маршаловите острови - държава, която вече изпитва неблагоприятните последици от изменението на климата.

Но авторите отбелязват, че получените резултати са приложими за островите по целия свят, включително Малдивите, Сейшелите и част от Хавайските острови. 

Само след 1-2 десетилетия стотици хиляди жители вероятно ще трябва да напуснат домовете си.

"Преломният момент ще настъпи, когато  подпочвените води на повечето острови няма да бъдат годни за пиене, а това ще се случи не по-късно от средата на XXI век", - казва водещият автор на проучването д-р Курт Сторлатски от Геологическия топографски институт на САЩ (USGS).

Учените използват настоящите глобални показатели за емисиите на парникови газове, за да прогнозират въздействията от изменението на климата върху остров Рой Намюр, който е част от атола на Куахалейн в Маршаловите острови. Установено е, че когато местното морско равнище около острова е с един метър по-високо от сега, ежегодните наводнения ще засегнат най-малко половината от острова.

Предишни изследвания в тази област е съсредоточена основно върху определянето на морското равнище, при които островът буквално изчезва под водата, но изследването на д-р Storlatstsi и екипът му има по-широк поглед на проблема.

Техният анализ отчита взаимодействията между покачването на морското равнище и динамиката на вълните в кораловите рифове. Такива взаимодействия ще допринесат за наводнения на атолите, които не само унищожават инфраструктурата, но и замърсяват източниците на прясна вода.

Това означава, че островите, считани за безопасни поне за един век, могат да бъдат сериозно застрашени от десетилетия.

"Събитията обикновено причинява солената океанска вода, която се просмуква в земята и замърсява сладководния водоносен хоризонт. Валежите през годината, не са достатъчно за обезсоляване на водния резерв на острова до следващата буря , когато солените вълни отново залеят брега "- обяснява USGS хидрологът Стивън Джинджър.

"Тази информация е ключова за оценяване на многобройните опасности и за определяне на приоритетите на усилията за намаляване на риска и увеличаване на гъвкавостта на островните общности по света", каза д-р Столаци

Около 70 000 души живеят на Маршалските острови, а експертите твърдят, че е вероятно да бъдат евакуирани, когато морското равнище се покачи.

Бившият външен министър Тони де Бруум нарече глобалното повишаване на температурата с повече от 2 ° C над прединдустриалното ниво смъртна присъда за държавата.

На неотдавнашна международна среща в Лондон министърът на околната среда на региона Дейвид Пол се обърна към участниците с изявление относно необходимостта от спешни мерки по отношение на изменението на климата, от които зависи тяхното бъдеще.