В последните десетилетия, но особено в последните години, стига да имаме желание  и  сетива, може да се убедим, че промяната на климата, причинена от глобалното затопляне е факт и има своите ярки и неопровержими проявления около нас.

Едно от тях е постепенното, понякога колебливо, но  неотклонно постъпателно удължаване на вегетационния период на растенията, както и изтеглянето на началните фази на развитие на много растителни видоре по-рано напролет.

Колцина от по-възрастните помнят букетите с люляк на Гергьовден, а понякога дори на манифестациите на 24 май?

Сега люляк дори за Гергьовден може да се види все по-рядко и само по високите места в страната. В низините, не само в Тракия, но и  на север, той отдавна е прецъфтял или прецъфтява по това време.

Но ако подобни явления не са непременно отрицателни във всички случаи (ранният цъфтеж на някои овошки е: никой не е отменял кратките, но резки застудявания със слани, компрометиращи все по-често реколтата от ранни овошки), има видими и катастрофални последици в някои екосистеми, които могат да бъдат наблюдавани от всеки.

Освен наводненията и сушата, които някак се изхитряват да присъстват едновременно, резките колебания на атмосферните процеси около нас, водят до тежки, на границата с фаталните поражения в някои екотопи и райони на страната.

Неколкократните, катастрофални масови поражения по северните склонове на западната част на Стара планина през изминалата есен е едно от тях.

Ранният, тежък мокър сняг в планината, паднал върху все още напълно разлистените буки на прохода Петрохан бепе последван от неколкократни ураганни фьонове, обледенявания, нов тежък сняг и нови силни ветрове. Снимките, които виждате, не са в състояние да предадат изцяло тягостното усещане 'за нещо нередно", когато се намирате на метри от загиналите дървета. Част от тях са отрязани, защото бяха паднали в огромни количества на пътното платно.

Снимки: dir.bg

Снимки: dir.bg

Снимки: dir.bg

Снимки: dir.bg

Снимки: dir.bg

Снимки: dir.bg

Снимка: Иво, dir.bg

В резултат, почти не останаха здрави дървета, а това са огромни гори, с дървета понякога дебели и над метър, на над 60-70 години и за целия този период те не познават подобни поражения. Не  и в толкова често повторение, не и за толкова кратък период от два месеца, не и толкова масови и на такива огромни площи.

Разбира се, гората ще се възстанови. Ако и бъде дадена възможност - достатъчно време  и липса на повторения на подобни катастрофални метеорологични явления.

Дали това ще се случи или с тъга ще се наложи да кажем "сбогом" на неповторимите вековни петрохански буки - предстои да разберем в следващите години.