Продължителното слънчево греене и топло време продължават да повишават температурата на водата в моретата около Балканите.

По българското черноморско крайбрежие водата е с температура от около 18 до 21 градуса.

Снимка: meteoinfo.by

В Източното Средиземноморие най-топло е по бреговете на Турция на юг и в Кипър, където вече има и места с температури до 22, 24 градуса.

По-хладно е на запад, където температурата е сравнима с тази по нашето Черноморие.

Около Солун температурите са към 22 градуса, а по Адриатическото крайбрежие - до около 22, 24.

В Марсилския залив на Франция е около 18 градуса, а в Бискайския залив по Атлантическото крайбрежие - до около 16.

В Северно море температурата на крайбрежната вода е около 10-12 градуса.