Румбиа, Симарон, Сулик, Лейн буквално се гонят  и догонват по петите, а в тропическите води на централната част на океана има потенциал за още тропически депресии, които биха могли да прераснат в урагани.

Румбиа вече предизвика огромни количества валежи в Далечния изток. В момента той е последван от Тайфуна Сули, а Симарон удря Япония  и предизвиква валежи, достигащи и до 1000 литра на квадратен метър за едно  денонощие, в местата с орографска подкрепа (планински склонове с подходяща ориентация спрямо ветровете).

Лейн е втория тропически циклон, засягащ Хаваите, при положение, че заради разположението си в близост до тропичния баричен максимум, островите рядко са на пътя на силни тайфуни. За последните шестдесетина години това се е случвало няколко пъти, а сега - само за половин месец, два пъти!

Снимка: Гмц РФ

На снимката  можете да видите всички облачни системи, които се наблюдават на планетата ни, заснети от сателитите.