Изследване, публикувано в изданието сайънсмаг.орг разкрива, че зоната на действие на тропическите циклони се разширява, а границата и се премества все по-навътре в по-далечни от тропика ширини.

Тропическите циклони стават по-силни и се срещат на по-високи географски ширини, отколкото в миналото.

Изследването на на учените др- Уанг и Туми (Wang and Toumi ) освен това, съобщава, че точките с максимална интензивност на циклоните от друга страна се приближават до сушата от 1982 г. насам, като разстоянието намалява с около 30 километра в десетилетие, докато пътищата им се отклоняват към полюса и на запад.

Тази промяна може да увеличи опасността, която тропическите циклони представляват за крайбрежните популации.

Тропическите циклони черпят силата си от топлите води на тропическите зони и когато попаднат над суша или по-студени води бързо деградират и отслабват. Именно заради тази причина основните проблеми, свързани с ураганни ветрове и силни валежи се концентрират в сравнително тясна крайбрежна ивица.

Миграциите на тропически циклони към полюсите  се наблюдават в световен мащаб, но тяхното въздействие върху крайбрежните райони остава неясно.

Проучихме промяната в глобалната активност на тропическия циклон в крайбрежните региони през периода 1982-2018 г. Установихме, че разстоянието на максималния интензитет на тропическия циклон до сушата е намаляло с около 30 километра в десетилетие и че годишната честота на глобалните тропически циклони се увеличава с близост до сушата с около два допълнителни циклона на десетилетие - съобщава единият от авторите на изследването.

 Анализът на тенденциите разкрива силна миграция на активността на тропическия циклон към бреговете, едновременно с миграцията към полюсите на крайните траектории на циклоните, както и статистически значимо изместване на запад.

Тази зонална промяна на тропическите циклонови "коловози" - повтарящи се основни траектории, може да се дължи главно на глобалните промени в атмосферната циркулация.