Това се съобщава в кратко видео на страницата на Световния икономически форум в Туитър.

Според източника, ежегодно в океана попадат 60 милиарда фаса от изгорели цигари и по бройки те са повече от опаковките от храна, пластмасовите торбички и пластмасовите бутилки, взети заедно.

Въпреки, че са малки, те са произведени от неразградима пластмаса, а освен това, често биват поглъщани от морските обитатели, обикновено с фатални последици за последните.