Група учени от Китай, Австралия и Индонезия изследваха приноса на туризма в парниковите газове.

Оказва се, че този дял на световната икономика е отговорен за над 8 на сто от парниковите агенти.

Повечето от тези емисии са изгорели газове от въздухоплавателни средства, летящи  на дълги разстояния.

Останалата част се дължи на емисиите от транспорт на стоки за хотели, ресторанти и други туристически съоръжения.

Интересно е, че повечето емисии идват от пътувания до и от САЩ (през границите с Мексико и Канада) - около 2,7% от емисиите.

Обемът на емисиите от туризма е пряко свързан с увеличаване на доходите на някои слоеве от населението - тези с повече от 40 хиляди долара на година. Според учените това се дължи на факта, че с нарастването на доходите, хората харчат повече пари за пътувания.

Бавното развитие на "зелените" енергийни източници не може да се конкурира с нарастването на инвестициите в туризма и начина, по който доходите на гражданите бързо нарастват.

Островните курорти, които са едно от местата, където глобалното затопляне се чувства най-силно и  за тях  било полезно за намаляване на емисиите, те не могат да си го позволят:  ръстът на туристическия поток води до необходимостта от изгаряне на повече гориво, както за транспорта на туристите, така  и  за обезпечаването им с храна и други стоки.