Засаждането на дървета в цяла Европа може да увеличи валежите.

Ново проучване заключава, че превръщането на земеделска земя в гора ще увеличи средните летни дъждове със 7,6%, съобщава BBC News.

Изследването предполага, че засаждането на дървета, което да помогне за справяне с емисиите, може частично да компенсира напредването на сушата, очаквано с изменението на климата.

Макар да отбелязва, че изследването му е "отчасти основано на наблюдения на съществуващи модели", основните причини за това явление са по-малко ясни, но "вероятно свързани с начина, по който горите взаимодействат с влажния въздух".


The Independent пише, че според проучването, засаждането на нови гори също ще доведе до по-голямо количество зимни валежи в европейските региони и изследователите отбелязват, че този ефект, който променя времето, трябва да се има предвид, преди да се използва сляпо повторно залесяване като инструмент за смекчаване на парниковите газове ".

Отделно, Reuters докладва за нов анализ от групата на кампанията "Транспорт и околна среда", който заключава, че целите на ЕС за биогорива вероятно са довели до обезлесяване на площ, приблизително колкото Холандия през последното десетилетие.

Горите са разчстени,за да се направи място за соя и други маслодайни култури.