По данни на Атинския университет (uoa.gr), базирани на  числовия модел SKIRON, концентрацията на прахови частици с произход от Северна Африка (Сахара)над Балканите днес ще се увеличава.

По-голяма ще бъде концентрацията над Източна България, между 990 и 1400 милиграма в атмосферния стълб над един квадратен метър от земната повърхност, по обяд.

Очаквана концентрация довечера към 21 часа

Снимки: Университет в Атина

Следобед и привечер концентрацията ще се увеличи на изток, но в Западна България атмосферата ще се изчисти от сахарски прах.

Очаквана концентрация на прахови частици днес към 15 часа българско време

Снимки: Университет в Атина

В следващите няколко дни въздухът ще остане частично замърсен, но с по-малки количества сахарски прахови частици.

Следващата обстановка с по-масиран пренос на този замърсител се очаква в началото на следващата седмица.

>>>Следете ни и в нашата Фейсбук-страница>>>>