От 1989 година, с помощта на специални капанчета за насекоми, етимолозите вземат проби от инсектите от 63 места в Германия.
За 27 години броят на пробите е над 1500.

Плашещото е, че общата маса уловени насекоми за този период е намаляла със седемдесет   и шест процента, т.е повече от три четвърти от тази в началото на изследванията.
Учените нямат категоричен отговор на въпроса за причината за подобно намаляване на популациите на насекоми, но отчитат, че с висока доза вероятност, виновни са пестицидите и глобалното затопляне.

Случващото се представлява сериозна заплаха за биологичното разнообразие на Земята, отчитайки изключително важната роля, която играят насекомите не само при опрашването на много растителни видове, а и факта, че те са важни звена в хранителната верига. 
Насекомите не само служат за храна на много птици и бозайници, но и преработват храната в обратния и път от разлагането на растителни и животински останки към минерализацията им и повторното включване на тези вещества в жизнения цикъл на растенията и хранещите се с растения животни в основата на хранителната пирамида.
Професор Дейв Гулсон от университета в Съсекс, участник в изследването коментира, цитиран от РИА Новости, че изглежда, човечеството е превърнало огромни площи от биосферата в непригодни за живот на насекомите, а ако ги загубим, тогава всичко ще рухне, настъпва екологичен Армагедон.

Преди месец учени от Швеция и Русия доказаха с общо изледване, че за последните 2 десетилетия скоростта на топене и деградиране на вечната замръзналост в арктическия шелф в Източносибирско море (най-студеното от огърлицата арктически морета от Гренландия през европейското и  азиатски  акватории до Беринговия проток) е с порядък по-голяма от очакваното. Когато разтопената зона стигне до дълбочините с метанхидрати, това ще доведе до усилване на отделянето на метан хиляди пъти, спрямо сегашното: грамове на квадратен метър спрямо сегашните милиграми. Имайки предвид, че метанът е почти 30 пъти по-силен парников агент от набедения за основен злодей въглероден двуокис, това би довело до неочаквани и много опасни последици за парниковия ефект на планетата.
Виж още:
>>>>>Метановите бомбаджии и парниковият ефект