>>>Минус 73 градуса и една десета е температурата на руската антарктическа станция Восток>>>. 

Плюс 48 градуса е температурата в пакистанския град Джейкобабад. 

В Антарктика продължава близо 6-месечната зима и нощ, а в северните субекваториални и тропични части слънцето се издига все по-близо до зенита в обедните часове, изливайки неимоверни количества топлинна радиация. 

Мусонните части на Индия и Пакистан към момента са най-горещите, защото там е все още сухо, а слънцето грее перпендикулярно на земната повърхност. Това ще се промени до няколко седмици, с настъпването на влажните мусони там.