Правителствените мерки през последната година за овладяване на пандемията понякога затварящи големи части от икономиката, са довели до по-ниско търсене на енергия и по-малко автомобили на пътя в Обединеното кралство.

"Този голям спад през 2020 г. се дължи главно на голямото намаляване на използването на автомобилен транспорт по време на блокирането в цялата страна и намаляването на бизнес активността", се казва в  заявление на Департамента за бизнес, енергетика и индустриална стратегия (BEIS) в предварителен доклад.

Емисиите на парникови газове са оценени на 414,1 милиона тона еквивалент на въглероден диоксид през 2020 г., в сравнение с 454,8 милиона през предходната година, показват данните.

Емисиите на въглероден диоксид (CO2), основният парникови газове, се оценяват на 326 милиона тона, с 10,7% по-ниски в сравнение с 2019 година.

Британските емисии са спаднали през последните осем поредни години и сега са 48,8% под нивата от 1990 г., показват данните.

Най-големият спад на емисиите е в транспортния сектор, където емисиите на въглероден диоксид са намалели с почти 20% на годишна база.

Емисиите в енергийния сектор са намалели с почти 12%, дължащи се на намаляване на потреблението на електроенергия, а също и увеличаване на количеството електричество, идващо от възобновяеми източници като вятър и слънце.

Великобритания си поставя за цел да достигне нулеви нулеви емисии до 2050 г., което ще изисква промени в начина на хранене и пътуване, както и как се произвежда електричество.

Грийнпийс заяви, че правителството трябва да се съсредоточи върху дългосрочни мерки, за да види устойчиви намаления и да изпълни своите климатични цели.

"Важно е правителството да не празнува това, а да ускори действията за истинско намаляване на емисиите по смислен начин от всеки сектор на обществото", заяви политическият директор на Грийнпийс, Великобритания, Дъг Пар.