При глобално затопляне над 1,5 градуса Целзий човечеството ще е под заплаха от необратими последици за здравето и екологията, твърди проектодоклад на Междуправителствената експертна група за климатичните промени, получен от АФП.

Ако затоплянето достигне 2 градуса Целзий, още 420 милиона души ще бъдат застигнати от екстремни горещини, а още до 80 милиона ще бъдат застрашени от глад до 2050 г.

Парижкото споразумение за климата от 2015 г. определя границата от покачване на глобалните температури до 2 градуса Целзий спрямо прединдустриалното ниво и ако е възможно - 1,5 градуса.

Сегашните траектории обаче няма да позволят те да бъдат спазени, твърдят учените.

"Животът на Земята може да се възстанови от голяма климатична промяна, като еволюира към нови видове и създаде нови екосистеми.

Човечеството обаче няма да може", предупреждават авторите в техническото резюме от 137 страници на доклада.

Пълната оценка на последиците от климата е 4000 страници. Тя е много по-драматична от предишния доклад от 2014 г. Очаква се докладът да бъде публикуван през февруари 2022 г.