Блумбърг съобщава, че Европейският парламент и държавите членки ще "уточнят ключови детайли за механизма за корекция на въглеродните емисии" в стремежа си да постигнат "предварителна сделка" за въвеждане на цена на въглеродните емисии върху вносните стоки, идващи от трети страни.

Изданието твърди, че CBAM ще даде на блока "мощен инструмент за защита на неговата индустрия по време на безпрецедентния зелен преход, като същевременно ще помогне за възпиране на замърсяването в други части на света".

Сделката трябва да включва кои продукти ще бъдат обхванати: "Макар че и двете страни искат да наложат такса върху въглеродно интензивните вносни цимент, стомана, алуминиеви торове и производство на електроенергия, преговарящите от парламента искат да включат и пластмасите и водорода.

Друг важен въпрос на масата - как да се гарантира, че износителите от ЕС няма да бъдат санкционирани с по-високи разходи, докато постепенно се премахват безплатните квоти за обхванатите от CBAM сектори в системата за търговия с емисии на блока - ще бъде разгледан в "джъмбо разговорите" на 16 декември."

В други новини от Европа Press Association отразява нов доклад на ShareAction, която провежда кампании за отговорно инвестиране.

В доклада е направена оценка на 25-те най-големи банки в Европа и техните подходи към изменението на климата и загубата на природни ресурси и се стига до заключението, че банките "трябва да направят повече за справяне с климатичната криза, намаляване на емисиите и опазване на жизненоважните природни системи в света".

Отделно от това, Politico съобщава за мнението на Вернер Хойер, президент на Европейската инвестиционна банка, който казва, че Брюксел трябва да спре да се оплаква от плана на Джо Байдън за субсидиите в рамките на Закона за намаляване на инфлацията и "да се вземе в ръце".