Горещите и сухи пустини могат да повлияят на времето на хиляди километри.

Тази седмица небето в Европа се оцвети в оранжево, тъй като прах от пустинята Сахара се пренася през Средиземно море към нашия континент.

Пустинният прах оставя своя отпечатък и по други начини: от намаляване на генерирането на слънчева енергия от фотоволтаиците (покритите с прах панели значително намаляват своята ефективност, а почистването им изисква време и ръчен труд) до оставяне на петна по колите и дрехите.

>>>>Подобни картини можеха да бъдат видяни в голяма част от Стария  континент>>>>

Частиците от сухите пустинни райони могат да бъдат вдигнати от земната повърхност въздуха, където да останат седмица или повече, през което време да бъдат отнесени на хиляди километри от вятъра (виж видеото в края на статията).

Виж кратко видео, публикувано от европейската агенция Коперникус за разпространението на праха над Европа: